„Kik vagyunk?”
„Anyám kun volt, apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az…”

József Attila

A Raul Wallenberg Emberség Háza Egyesület és a BMSzC Neumann János Informatikai
Technikum mini konferenciát és workshopot szervezett 2022. november 28-án középiskolás
diákok számára.
A konferenciát köszöntötte Andreas Attorps Svédország Budapesti Nagykövetségének
képviselője, aki elismert támogatója Raul Wallenberg öröksége megtartásának.
A helyszínt biztosító technikum igazgatónője Menyhárt Erika és Sipos András az egyesület
elnöke nyitották meg a” Kik vagyunk?” délelőtti mini konferenciát és a délutáni workshopot.
A rendezvény moderátora Rauh Edit szociálpolitikus rövid bekezdést olvasott fel az egyesület
alapító okiratából magyarázva a konferencia témáját és célját: „Lehetőséget akarunk adni a
fiataloknak, hogy elsajátítsanak egy olyan látásmódot, melyben a belső morális iránytű, a
humanista értékek vállalása biztosítja a demokratikus együttműködést, együttélést a
társadalom egészében.”
A megnyitó után Sipos Vera színésznő mondta el József Attila A Dunánál című versét,
melyből két sor a konferencia alcíme is lett.
Az első előadást Pécsi Tibor történész, középiskolai tanár tartotta meg „Ki a magyar” címmel.
Utána Sipos Vera részleteket olvasott fel Babits Mihály: „Örökkék ég a felhők mögött” című
művéből, Radnóti Miklós egyik kiadatlan leveléből a zsidóságáról, illetve a rövid szünet után
Esterházy Péter: Mi a mi? című cikkéből. A második előadást Tuka Ágnes ny. egyetemi
docens az „Identitás kérdőjelei” témáról tartotta.
Az ebédszünet után a diákok két csoportot alkotva workshop keretében vitatták meg az
elhangzottakat és alkottak véleményt arról, ők mit gondolnak saját identitásukról. Az
eredményekről – Simon Szonja, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció- és
Médiatudományi szakos hallgatója, és Buborék Márkó, a Neumann János Informatikai
Technikum 11.b. osztályos tanulója – a csoportok vezetői számoltak be.
A kis konferenciánkat a Raul Wallenberg Emberség Háza Egyesület alelnöke Horváth
Lindberg Judit zárta megköszönve a technikum nyújtotta lehetőséget a konferencia sikeres
lebonyolítása érdekében, és nagyon pozitívnak értékelte az egész napos munkát. Rövid
beszéde végén felidézte Győrffy István „A néphagyomány és a nemzeti művelődés” című
cikkének kis részletét.

A rendezvényen 41 diák, két kísérő tanár és az egyesület több tagja vett részt. Véleményük
szerint, látva a fiatalok affinitását a téma iránt, hangsúlyozták, hogy az országban több
helyszínen is meg kellene szervezni ezt a programot.
A mini konferenciáról – a hatályos jogszabályok szerint – videófelvétel készült, amely,
akárcsak a két előadás ppt-je az egyesület honlapján elérhető lesz.

Képek

Prezentációk