A versenyen négy csapatban 11 diák mérte össze képességeit közel 20 fős közönség előtt. A csapatoknak egy-egy megadott állítás mellett, illetve ellene kellett érvelni, majd a másik csapat érveit cáfolni, végül pedig az álláspontokat összefoglalni. A csapatok egymásnak, a közönség a csapatoknak tehetett fel kérdéseket.

A megadott témák a következők voltak:

  • A szavazati jogot vizsgához kellene kötni.
  • A mesterséges intelligencia az emberiség fejlődésének az útja.

Külön nehezítés volt, hogy közvetlenül a vita előtt lett kisorsolva, hogy melyik csapat érveljen az állítás mellett és melyik ellene. A viták Simon Szonja játékvezető közreműködésével rendkívül kulturált körülmények között zajlottak. A versenyzők igen komoly érveket sorakoztattak fel, erős indoklással alátámasztva. Az előzetes felkészülés mellett improvizációra is szükség volt a másik csapat érveinek cáfolatakor.

A párosversenyek eredményéről a közönség tagjai döntöttek, annak alapján, hogy melyik csapat tudott meggyőzőbben érvelni. A vita magas színvonalát bizonyítja, hogy az egyik párosversenyben a közönség 2:1 arányban szavazott, a másik menetben egyenlő volt a két csapatra szavazók száma.

Végül az egy tanárból, egy diákból és egy egyesületi tagunkból álló zsűri a 10. CB jelű csapatot nevezte meg győztesként. Az első díj egy szabadulószobás játékra szóló utalvány volt.

A verseny után egy pizzázásra hívtuk meg a résztvevőket. Itt derült ki, hogy mindenki nagyon jól érezte magát és várja a további hasonló vetélkedőket.

A tapasztalatok levonása után iskolák közötti versenyek szervezését céloztuk meg.

Külön köszönet illeti Menyhárt Erika iskola igazgatót, aki lehetővé tette ezt a versenyt és részt vett a játékszabályok kidolgozásában, valamint Zádori Gabriella igazgató-helyettest, aki a játékszabályok kidolgozásán túl a verseny iskolán belüli teljes megszervezését is magára vállalta.

A verseny boldog és büszke győztesei: