A bibliotéka munkája nem alapok nélküli. Nagyszerű kiadványok sokasága gyűjtötte össze és elemezte a vészkorszak svéd hősének munkásságára vonatkozó adatokat. Megjelentek bibliográfiák, életrajzok, készültek honlapok, filmek nem csak Wallenberg, de más, korabeli embermentők tevékenységéről is. Az összeállítás ezekre, a már hozzáférhető forrásokra épít, kiegészítve azt a napjainkig megjelent könyvekkel, cikkekel, visszaemlékezésekkel, videó anyagokkal, filmekkel, ahol lehetséges a teljes szövegű anyagok hozzáférésének biztosításával.

A vészkorszak embermentőiről szóló irodalmon túl – az egyesület alapfeladatának megfelelően – a könyvtár válogatva gyűjti és archíválja majd a civil kurázsit, a toleranciát, a morális kiállást, a hétköznapi hősiességet egyéni sorsok történetén keresztül bemutató cikkeket, riportokat, kiadványokat.

Ez a válogatott, nem tudományos igénnyel létrehozott, virtuális könyvtár kiindulópont lehet mindenki számára, aki többet szeretne tudni az embermentésről, a múlt- és jelen béli önzetlen, bátor, humánus emberi kiállásról, legyen az diák, pedagógus,  kutató vagy egyszerű érdeklődő.

Az anyag gyűjtése, összeállítása, rendszerezése folyamatban van. Először a Wallenberg életét és tevékenységét bemutató források gyűjteménye lesz hozzáférhető, előreláthatólag decemberben.