Előadó: Laczkóné dr. Tuka Ágnes politológus

Identitás (latin kifejezés – azonosság) – társadalmi jelenség kialakulása

A kiselőadás az identitás kategóriát értelmezi.

Az azonosság – önazonosság – kettős identitás témájának rövid történeti bemutatása után a következő kérdésekre keressük a hallgatókkal, diákokkal együtt a válaszokat:

  • Mi tesz azzá, ami vagyok – miben különbözök másoktól?
  • Ki mit tud a családfájáról?
  • Milyen kötődéseim vannak?
  • Kiterjeszthetők-e ezek a vélemények a közösségekre?
  • Szülőföld – ország – haza – nemzet: térben és időben változó értelmezések rövid elemzése.
  • Napjainkban beszélhetünk helyi, nemzeti, európai identitásról?