jelölés http://karigsara-dij.2024.jeloles.wallenberghaz.hu

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület

Karig Sára-díj

elismerésben részesíti az arra érdemes személyt.

Karig Sára iró,  műfordító azon különleges emberek közé tartozott, akit nem lehetett megfenyegetni, zsarolni és megsemmisíteni. Tiszteljük azért az emberi tartásáért, egyenes, megvesztegethetetlen jelleméért, mely minden nemzedék számára követendő példát mutat.

A Vészkorszakban zsidó gyerekeket, angol hadifoglyokat, több honfitársát pedig házasságai által mentett meg. A kommunista hatalom szavazási csalását (kék cédulák) 1947-ben választási biztosként azonnal jelentette. Emiatt már másnap lefogták, és az Ural hegység lábához hurcolták.  1947-től 1953-ig a Vorkuta-i munkatáborban volt politikai fogoly.

Hazatérve nyelvtudását felhasználva, maradandó munkát végzett. Szerkesztő-műfordítóként a világirodalom számos alkotását ültette magyarra, Bulgakovtól Agatha Christie-n át egészen a népmesékig. 1985-ben az izraeli Yad Vashem Intézet a Világ Igaza címmel tüntette ki. Őt azonban sem a dicsőség, sem az “ellenállóság” heroizmusa nem izgatta, csak az, hogy mindenáron szólni, tenni, segíteni kell.

Megtörhetetlen személyisége méltán példakép a ma élő ember számára, ezért az arra érdemes személyt  egyesületünk Karig Sára díjban részesíti.

Részletes életrajza itt olvasható:  https://hu.wikipedia.org/wiki/Karig_S%C3%A1ra

Művei: 

 • Sarkövezet. Versek; Philobiblon, Budapest, 1995 (a vorkutai lágerben írt versek)
 • A szerencse lánya. Életútinterjú; riporter Bakonyi Éva, sajtó alá rend., jegyz. Schmal Alexandra; Magvető, Budapest, 2019 (Tények és tanúk)

A Díj adományozásával az a célunk, hogy erősítsük a magyar társadalomban a demokratikus, átlátható viszonyokat, felhívjuk a figyelmet a példaértékű életet élő emberekre. 

Karig Sára-díjban részesülhet az a magyar állampolgár,

 • aki – Karig Sárához méltóan – egyenes gerinccel élt,tettein keresztül a társadalmi igazságosságra törekedett, s ebben példát mutatottembertársainak,
 • akit nem lehetett megvesztegetni, aki mindig szem előtt tartotta az emberi és közösségi értékeket és ezért kivívta szűkebb-tágabb környezete elismerését, megbecsülését,
 • aki élete folyamán bizonyította, hogy nem lehet megvenni, megfenyegetni attól függetlenül, hogy milyen politikai rendszerben él,
 • aki szakmai és magán  életében (fizikai, pszichikai) kockázatot vállalt, vagy megkülönböztetésnek teszi ki magát,
 • akinek célja egy olyan társadalom megvalósítása, melyben a megkülönböztetés nem elfogadható.

Karig Sára-díjra javaslatot tehetnek

 • a Díj alapítói, az egyesület és a referencia csoport tagjai, pártoló és tiszteletbeli tagok, civil szervezetek, magánszemélyek.

Az ajánlás módja, határideje és megküldése

 • Javaslatot tenni az általunk közzétett adatlap kitöltésével, ajánlás megfogalmazásával lehet.
  http://karigsara-dij.2024.jeloles.wallenberghaz.hu
 • Beküldési határidő: 2024. május 31.
 • Az ajánlás beküldésének módja:
 • a www.wallenberghaz.huhonlapon keresztül, vagy
 • azinfo@wallenberghaz.hue-mail címre pdf formátumban. A tárgy rovatba kérjük beírni: Karig Sára-díj, vagy
 • postai úton:a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület, 1137. Budapest, Pozsonyi út 12. címre.

Döntés a Díjról

A Karig Sára-díjat a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület elnöksége ítéli oda az erre felkért bizottság javaslata alapján.

A Karig Sára-díj

A Karig Sára-díjban részesülő személy oklevelet és Rejka Erika iparművész által alkotott tárgyat kap.

A díj átadása

Karig Sárát az 1947. augusztus 31- i parlamenti választások másnapján vitték el, ezért a díj átadására − ennek emlékére − 2024. szeptember 1-én kerül sor.

Információk

A Díj elnyeréséről értesítjük az Ajánlókat és a Díj várományosát. A Díjazott nevét a közösségi médián és a sajtóban nyilvánosságra hozzuk. A Díjjal kapcsolatos további információval a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület e-mail címén keresztül tudunk tájékoztatást nyújtani. E-mail: info@wallenberghaz.hu

Budapest, 2024. április 19.

Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület elnöksége

A felhívás letöltése:
https://www.wallenberghaz.hu/wp-content/uploads/2024/04/Karig_Sara-dij-Felhivas.pdf