Raoul Wallenberg Emberség Háza „Z” generáció és a Gaudiopolis táborára,              

2024. augusztus 21-25. Bánk, Tengerszem Panzió

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület tábort és egy izgalmas játékot szervez abból a célból, hogy a diákok megismerjék Sztehlo Gábor és a Gaudiopolis/Örömváros történetét, és  annak mintájára – saját elképzeléseik szerint – alakítsák meg a tábor önkormányzati rendszerét. 

Várjuk azokat a 14-19 éves közoktatásban tanuló diákokat,

  • akik szívesen építik fel saját Örömköztársaságukat,
  • akik meg akarják ismerni az Európai Unió előnyeit és kihívásait,  az Európai Unió Alapjogi Chartáját – „A megkülönböztetésmentesség elve”,
  • akik vállalják, hogy innovatív válaszokat keresnek a jelenkor kihívásaira és a közösségek jobb, demokratikusabb működtetésére,
  • akik aktívan résztvesznek vitakészségük fejlesztésében és bekapcsolódnak elméleti és gyakorlati foglalkozásokba, játékokba. 
  • akik szívesen vesznek részt az egyesületünk 2024-2025. évi programjai népszerűsítésében, szervezésében, és aktív részvételükkel segítik azok megvalósítását. (Szónokverseny, Kommunikációs játéknap, „Szabadulóséta” egy-egy nap)

A tábor jelszava:  „Van közünk hozzá”

A tábor keretében lehetőséget nyújtunk a Sztehlo Emlékév e témában benyújtott pályázatainak bemutatására. https://www.wallenberghaz.hu/sztehlogaboremlekev/   

Elhelyezés: 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban, 

Étkezés: Svédasztalos reggeli, kétfogásos ebéd, meleg vagy hideg vacsora, gyümölcs,

Részvételi hozzájárulás 5.000,- Ft/fő, melyet a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület Magnet Bank 16200010-10117286-00000000 számlaszámra augusztus 5-ig kérünk átutalni. A közlemény rovatba kérjük tüntessék fel „Tábori adomány”.

Jelentkezési lap: letölthető
Részletes program: letölthető

A férőhelyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket érkezési sorrendben bíráljuk el.

Budapest, 2024. 06. 17.

Domokos Julianna
projektvezető

https://www.wallenberghaz.hu/          info@wallenberghaz.hu

A projekt az Európai Unió “Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a projektben megvalósított tevékenységek tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag az azt megvalósítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.  #kozosertekeink, #CERV.