Tisztelt Tagtársam!
Az éves beszámoló és programalkotó közgyűlésre

 1. május 28-án kedden 17.00 órai kezdettel kerül sor
  Határozatképtelenség esetén /Alapszabály 5. fejezet 1. pont szerint/, a másodszorra
  összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes/, melyet
  azonos napirenddel május 28-án 17:15 órára hívjuk össze.
  Helye: Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 25. fsz. 3. Magyar Zsidó Kulturális
  Egyesület helyisége (MAZSIKE).
  Napirendi pontok:
 2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőinek,
  szavazatszámlálóinak és a technikai lebonyolítójának megválasztása.
  Előadó: Sipos András
 3. A közgyűlés jelőlő bizottság tagjainak megválasztása, azzal, hogy a
  mandátumuk a mostani és a 2025-ik évi elnök és elnökségi tagok, valmaint a
  Felügyelő bizpttság tagjainak megválasztásáig szól.
  Az Alapszabály V. fejezet 5.e. f. pontja alapján a tisztségviselők mandátuma
  négy évre szól, mely 2025-ben jár le.
  Előadó: Sipos András
 4. A Jelőlő bizottság beszámolója a végzett munkájukról. Döntés az elnökségi
  tag választásról.
  Előadó: Horvát Ágnes
 5. Az egyesület 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló, és annak vitája.
  Írásos dokumentumok mellékelve.
  Előadó: Sipos András
 6. Az egyesület 2023. évi számviteli beszámolójának vitája
  Előadó: Major Anna
  Írásos dokumentum mellékelve.
 7. Beszámoló a Felügyelő Bizottság munkájáról.
  Előadó: Dr. Tuka Ágnes elnök
 8. A viták összegzése, a 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámoló
  elfogadásának külön- külön szavazásra bocsátása, a határozati javaslatok
  elfogadása.
 9. Döntés a 2024-ik évi tagdíjról. /alapszably IV. fejezet 3. pont/
  Előadó: Sipos András

2

 1. A 2024. évi programterv és költségvetés vitája, külön-külön szavazásra
  bocsátása, a határozati javaslatok elfogadása.
  Előadó: Sipos András
  Szöveges javaslatok mellékelve.
 2. Elnökségi tag választása abban az esetben ha a közgyűlés így dönt. (Jelőlés,
  majd titkos szavazás.)
  Előadó: Horvát Ágnes jelőlő bizottság elnöke
 3. Egyéb.
  Határozati javaslatok:
  … (2024. ……………) sz. közgyűlési határozat
  A közgyűlés jelen levő tagjai hozzájárultak ahhoz, hogy a közgyűlésről videó
  és hangfelvétel készüljön.
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett elfogadta, nem fogadta el
  … (2024……………….) sz. közgyűlési határozat
  A közgyűlés a technikai lebonyolítás elvégzésével Siklósi István tagtársunkat
  választotta meg.
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
  … (2024. …………………..) sz. közgyűlési határozat
  Levezető elnöknek Rauh Editet választotta meg
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
  … (2024. ……………………) sz. közgyűlési határozat
  jegyzőkönyvvezetőnek Domokos Juliannát választotta megt
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg
  … (2024. ……………….) sz. közgyűlési határozat
  jegyzőkönyv hitelesítőnek t
  …igen
  …nem
  …tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
  … (2024. ………………… sz. közgyűlési határozat

3

Szavazatszámláló bizottság tagjainak Siklósi Istvánt, Mező Györgyöt, Róka
Gyulát választotta meg.
…igen
…nem
…tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg.
… (2024. ……………………..) sz. közgyűlési határozat
Jelölő bizottság tagjainak Horvát Ágnest, Nagy Magdolnát, Lányi Pált
választotta meg azzal, hogy a mandátumuk 2025-ik évi tisztségviselő
választásig tart.
…igen
…nem
…tartozkodás mellett megválasztotta, nem választotta meg
… (2024…………………..) sz. közgyűlési határozata.
A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület 2023. évi tevékenységéről
szóló beszámolót
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…. (2024. ……………….. sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg
Emberség Háza Egyesület 2023. évi számviteli beszámolóját
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…(2024.……….. sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg Emberség
Háza Egyesület Felügyelő Bizottsága beszámolóját
…igen
…nem
tartózkodás mellett tudomásul vette.
… (2024. 04 23.) sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg Emberség
Háza Egyesület 2024. évre szóló programtervét
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…(2024. ………………….) sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg
Emberség Háza Egyesület 2024. évre szóló költségvetési tervét az
…igen
…nem
tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
…(2024. 04.23.) sz. közgyűlési határozat. A Raoul Wallenberg Emberség
Háza Egyesület a jelölő bizottság javaslatát, mely szerint most ne kerüljön sor
elnökségi tag választására

4

…igen
…nem
…tartózkodás mellett elfogadta, nem fogadta el.
A közgyűlésre tisztelettel meghívlak! Kérlek, hogy a témák fontosságára
tekintettel azon feltétlenül vegyél részt. Esetleges akadályoztatásodról
szíveskedjél visszajelzést adni!

Budapest, 2024. május 2.

Üdvözlettel:

Sipos András
elnök

Meghivo-eves-rendes-kozgyulesre-uj-idopont.docx