Egyesületünk Közleménye, mely 2022. szeptember 21-én jelent meg az MTI OS honlapján.

Közlemény

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület egy éve alakult meg. Első önálló
programjára a közel múltban került sor „Párbeszéd a hétköznapi emberségről”
címmel. Az összejövetelen kifejezésre juttattuk mindazt, amit az alapszabályunkban
megfogalmaztunk: lehetőséget adni, elsődlegesen a fiataloknak, de minden
állampolgárnak, a humanista értékek fejlesztésére, ami elősegíti, hogy az egyén
egyenértékű tagja legyen közösségének. Munkánkba életkortól, vallási és etnikai
hovatartozástól függetlenül kívánjuk bevonni a társadalom széles köreit. Tudatosítani
szeretnénk Raoul Wallenberg és más embermentők civil kurázsiját, toleranciáját,
kultúrákon átívelő morális és etikai példáját. Célunk olyan látásmód elsajátíttatása,
melyben a humanista értékek vállalása biztosítja a demokratikus együttműködést,
együttélést hazánkban. Tevékenységünkkel hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy
hamis ideológiák ne erősödjenek országunkban.
Tavaly és az idén részt vettünk a svéd Wallenberg Akadémia által meghirdetett Fiatal
Kurázsi-díj (Young Courage Award) odaítélésében. Ebben az évben pedig ezen
túlmenően négy fiatalnak átadtuk az általunk alapított Emberség-díjat példamutató
helytállásukért, amivel nehéz sorsú embertársaiknak nyújtottak segítséget.
A következő programunkat novemberben tervezzük megtartani „Sokszínű
Magyarország” címmel, azt elemezve honnan jöttünk, merre tartunk. Az egyesületről
és a tervezett programjairól a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület
honlapjáról lehet többet megtudni.
Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület Elnöksége

Viszontlátásra Katarina!

2022. augusztus 11-én egyesületünk néhány tagja a Svéd Nagykövetségen mondott köszönetet Katarina Szécsi Åsbrink tanácsos – nagykövethelyettes asszonynak, aki öt éven át erősítette a kapcsolatot a svéd és a magyar humanista gondolkodású emberek között, aki minden év augusztus 4-én – Raoul Wallenberg születésnapján – megindító és megrendítő beszédet tartott és aki – nem utolsó sorban – szeretettel és biztatással támogatta ébredező egyesületünket. A bejegyzés óta is folyamatosan végigkísérte és segítette munkánkat és biztosított bennünket arról, hogy ez a kapcsolat töretlen marad a mandátuma lejárta után is. Egyesületünk tagjai úgy döntöttek, hogy elismerve Katarina Szécsi Åsbrink munkáját és az alapszabályunkban rögzített céljainkkal való azonosulását – elsőként az egyesület történetében – tiszteletbeli tagjai közé választja, melyről oklevelet állítottunk ki. Katarina elmondta, következő diplomáciai állomásán, Berlinben, Wallenberg fényképe mellett büszkén fogja az irodája falára akasztani. Az oklevél és a kis ajándékcsomag átadásakor mindannyian meghatódtunk. Katarina könnyek közt köszönte meg a virágcsokrot, a fehérhímzett fehérblúzt és a kalocsai mintás szemüvegtokot. A találkozás ünnepélyességéhez nagyban hozzájárult, hogy Katarina minden magyar  tudását latba vetette, hogy mindenkihez közvetlenül, magyarul szóljon.  A meghitt találkozón biztosított bennünket arról, hogy – bár már utódjának is beszámolt egyesületünk tevékenységéről, az együttműködésünk fontosságáról – Ő is folyamatosan fogja tartani velünk a kapcsolatot, tiszteletbeli tagként értesülni fog minden tagságot érintő eseményről, és közös projektek lehetőségét sem zárta ki.  A legjobbakat kívánjuk Neked Katerina!

Elköszöntek: Domokos Julianna, , dr Herczog László, Horváth Gergő, , Horváth-Lindberg Judit, Major Anna és Sipos András

Tolmácsolt: Andreas Attorps

A fényképeket Major Anna és Andreas Attorps készítette.

Párbeszéd a hétköznapi emberségről

A RW Emberség Háza Egyesület első önálló rendezvényét tartotta augusztus 7-én, Bánkon. A Párbeszéd a hétköznapi emberségrőlcímmel megrendezett találkozón Sipos András elnök bevezetője után Horváth-Lindberg Judit elnökhelyettes, mint a nap háziasszonya köszöntötte a résztvevőket.

Az előadások sorát Garam Katalin nyitotta meg, aki Raoul Wallenberg életéről és munkájáról beszélve állította az embermentő példáját a mai utódok elé. Garam Katalin volt a fordítója Ingrid Carlberg svéd író-újságíró Wallenbergről szóló „Itt egy szoba és rád vár…” című nagyszabású életrajzi könyvének, így pontos részletekkel szolgált a svéd humanista útjáról és fejlődéséről addig, míg zsidók és más üldözöttek ezreinek megmentéséig eljutott. Garam Katalin hangsúlyozta, hogy a svéd diplomata milyen kiváló szervező volt és milyen kiterjedt (kb. 350 főből álló) hálózatot hozott létre az üldözöttek megsegítésére. Wallenberg életének utolsó szakasza máig homályban maradt, s az orosz levéltárak anyagainak (aligha várható) nyilvánossá tételéig nincs is sok esély ennek tisztázására.

Herczog László közgazdász „A Másik is számít!” címmel, az együttélés, együttműködés kultúrájáról beszélt. Levezette, hogy az emberi munkamegosztás fejlődésével egyre inkább függünk embertársaink tevékenységétől, azaz egymástól. Éppen ezért meg kell tanulnunk, hogy érdekeink érvényesítése csak addig a szintig terjedhet, amíg mások érdekeit alapvetően nem sértjük. Nyilvánvaló, hogy ha nem vesszük tekintetbe, hogy mások mit gondolnak, tartanak méltányosnak a maguk számára, azt csak erőszak útján tudjuk megtenni. A másik lehetőség a „Másik” érdekeinek figyelembe vétele, amit civilizált társadalmakban általában az érdekelt felek közötti tárgyalások útján érvényesítenek.

Ábrahám Lara és Berczi Dorka általános iskolai tanulók beszámoltak arról a karitatív munkáról, melyet egy borsodi zsákfaluban, mélyszegénységben élő gyerekek között végeztek.

A két vékony kamaszlány hihetetlen elkötelezettséggel beszélt arról a felnőtteket is meghazudtoló szervező munkáról, amellyel a rászorulók életének megkönnyítését, ellátásuk legalább egy részét biztosították. A két ifjú hölgy tevékenységével kiérdemelte a Raoul Wallenberg Emberség Háza által alapított Emberség Díjat

Simon Szonja, aki arról a saját kezdeményezésről számolt be, melynek során a könyvkiadók által felajánlott, értékes műveket juttatott el iskolák, gyermekotthonok részére. Ez a kezdeményezés tovább folytatódik, de már egyesületünk égisze alatt.

Horváth Gergely, a Szegedi Tudományegyetemre frissen felvett ifjú gazdaságinformatikus tanuló, valamint Simon Szonja, aki szeptembertől a Corvinus Egyetem hallgatója, beszámoltak a RW Emberség Háza Egyesület Ifjúsági Tagozatának alapítói teendőiről, a munka folyamatáról, terveikről.

Horváth Gergely és Siklósi István ismertették az Egyesület honlapjának tervezési munkáját, illetve hírt adtak a honlap „éles”, már a nagyközönség számára is elérhető indulásáról.

Horváth-Lindberg Judit Mi az emberség napjainkban Európában? címmel tartott előadásában megkülönböztette az egyéni és a közösségi, valamint az állam által deklarált emberség fogalmát. Feltette a kérdést, hogy mikor vagyunk emberségesek? Judit a társadalom felelőssége mellett beszélt az önkéntes munka fontosságáról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 1863-ban. a solferinoi csata után Henry Dunant a környékbeli asszonyok és a Karmelita szerzetesek segítségével megkülönböztetés nélkül gondoskodott a sebesült katonák ellátásáról. Judit fontosnak tartja, hogy a Vöröskereszt nemzetközi egyezményei, melyek a hadifoglyok jogairól és a polgári lakosság védelméről szól, az ukrajnai háborúban is be legyenek tartva.

Az előadásokat követően Sipos András kötetlen beszélgetést kezdeményezett az elhangzott előadásokkal kapcsolatban, valamint a bánki találkozóról kiadandó közlemény tervezetéről. A Közlemény szövege élénk eszmecsere után alakult ki.

Sipos András felhívta a figyelmet a sajtómunka kiemelt fontosságára.

Horváth-Lindberg Judit és Sípos András összegzése után a konferencia azzal fejeződött be, hogy hasonló eszmecserékre a jövőben is sor kerül.

A következő találkozó témája: Kik is vagyunk mi magyarok? Honnan jöttünk és merre tartunk nemzetként?

Az egész napos eseményt Buborék Márkó és Kórodi Juhász Dávid a BMSZC Neumann János Informatikai Technikum diákjai rögzítették.

A fotókat készítette Major Anna és Róka Gyula

Young Courage díj eredményhirdetése

A Young Courage (Fiatal Kurázsi) elnevezésű svéd díjat a több ezer zsidó életét megmentő Raoul Wallenberg szellemisége inspirálta.

Magyarországon a budapesti svéd nagykövetség írja ki a pályázatot és a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület képviselőivel közösen választják ki a magyar díjazottakat.

Díjazottak 2022-ben: Markovics Anna és Dombi Miksa

A díjak indoklását az augusztus 27-i stockholmi díjkiosztó után fogjuk megkapni.

Képgaléria a díjátadásról

A díjátadóról a svéd nagykövetség által készített film itt tekinthető meg

Horváth Noémi Rebekának a díjátadón elmondott verse és bemutatkozása itt olvasható


Díjazottak 2021-ben: Kocsis Boglárka és Bozsó Borbála

2021-ben a járvány miatt elmaradt a stockholmi utazás, amit a szervezők idén pótolnak.

A díjak indoklása és beszámoló a magyarországi díjátadásról

Emberség díjak átadása

2022-ben Emberség Díjban részesültek

„Minden ember tehet különbséget.”

Ábrahám Lara és Berczi Dorka

Iskolatársakként, fiatalon, felismerték a társadalmi egyenlőtlenségeket és a ”Gyerekek a gyerekekért” kampányban segítségükkel felhívták a figyelmet a mélyszegénységre, melyben sok gyermek él közeli környezetükben is.

Dorka és Lara erős szociális érzékenységükről tettek tanúbizonyságot, amikor a csenyétei gyerekek részére adománygyűjtésbe fogtak. Azzal, hogy 13 évesen adománygyűjtésre szánták el magukat sok felnőttben és gyerekben is elültették azt a gondolatot, hogy „…legközelebb én is elgondolkodom, mivel tudok segíteni”…. Bár ez apróságnak tűnhet, valójában jelentős lépés.

Ködmön Kristóf

Nagyon fiatal kora ellenére hosszabb időn keresztül megmutatta a gyakorlatban is, mi az embernek lenni. Mit jelent az Emberi jogok kiindulópontja: „Minden ember egyenlő értékű.”

Kristóf a tatai Vaszary általános iskola nyolcadikos tanulója. Kiemelkedő szerepet tölt be a város, az iskolai önkormányzat életében, az osztályközösségben. Nagyon empatikus, mások problémáira érzékeny és odafigyelő diák. Három éve osztályukba érkezett Ádám, egy törpe magasságú fiú, aki veleszületett csontfejlődési rendellenességben szenved. Kristóf a padtársa és a tanulótársa lett. Segített neki a tantárgyi felzárkózásban, a beilleszkedésben, táskája, felszerelése hordozásában, megfelelő ülőhelye kialakításában.

A kisfiú egészségi állapota 2021 szeptemberében rohamosan romlott,  nem mehetett iskolába mert a lépés is fájdalommal járt. Kristóf folyamatosan tartotta vele a kapcsolatot, segített neki a feladatok pótlásában, a lelki támasza lett.  A fiút édesanyja egyedül, szerény anyagi körülmények között neveli. Kristóf kezdeményezésére osztályuk, a diáktársak, a szülők gyűjtésbe kezdtek. Édesapja segítségével felvette a kapcsolatot az Önkéntesség Tatáért Egyesülettel és számlaszámot nyitottak Ádám támogatására. Az összegyűlt 1 millió 700 ezer Ft elegendő Ádám speciális műtétére, az utána való manuálterápiára, masszázsra, egyéni gyógytornára és a vágyott elektromos kerékpárra, ami majd megkönnyíti a közlekedését.

Krauth Eszter

Elhivatottsága, sokszínű humanitárius tevékenysége példaképet állít kortársai elé, mint tudatos, felelős és szívével is gondolkodó polgára társadalmunknak.

Eszter iskolája közösségének egyik legaktívabb tagja. Részt vesz adományok gyűjtésében a MET óvodásai részére, ifjúsági, játékos foglalkozásokat tart kicsiknek. Szeret videózni, fotózni. Két kisfilmben hívta fel a figyelmet a leégett zuglói zsinagóga történetére, valamint három „Világ Igaza” tevékenységére: Klinda Pál, Mallász Gitta és Sztehlo Gábor embermentők példamutató életére. Szeptemberben táblát avatnak Klinda emlékére, amelynek megvalósításában tevékenyen részt vállalt.  Filmjeivel felhívja a figyelmet, hogy ne hagyjuk szó nélkül, hogy épületek pusztulnak el, és ne felejtsük azt az önzetlen segítséget, amit sokszor névtelen emberek nyújtanak bajbajutott embertársaik megsegítésére.

Kuru János

Saját élettapasztalatából kiindulva tudja, hogy a lehetőségek felelősséggel járnak. Ezért jótékonysági munkáján keresztül szeretné elérni azokat a családokat, ahol a karácsonyi ajándék is kiinduló pontja lehet a lehetőségek megteremtésének.

Jancsi szerény körülmények között él Inárcson szüleivel és két kisebb testvérével. Jelenleg a Dr. Ámbédkar gimnázium tanulója és közel öt éve vesz részt az InDaHouse tanodai foglalkozásain. Nagyon szorgalmas és törekvő és nagy szociális érzékenységgel rendelkezik. Már régebben is részt vett önkéntes segítőként az InDaHouse foglalkozásain, illetve 2021-ben jelentkezett a bárka táborba önkéntesnek, ami egy református gyerektábor hátrányos helyzetű gyerekek részére. Folyamatosan érlelődött benne a gondolat, hogy segíteni szeretne, így 2021 decemberében saját akcióba kezdett. Azt találta ki, hogy a környéken (Hernádszentandráson) élő nehéz sorsú gyerekeknek mikuláscsomagot gyűjt.  Az akció során közel 40 gyerek kapott Mikulás csomagot. A következő akciója egy karácsonyi összejövetel volt, szintén ebben a faluban élő gyermekek és családtagjaik számára, akiknek nagy sikere volt a falu lakosai körében. A jövőben is szeretné folytatni segítő akcióit a helyiek igényeire reagálva, például paplanok és párnák gyűjtését tervezi.

Séta az emberség útján

2022. május 5-én felkérést kaptunk, hogy Ann Westerberget, aki 2001-ben Nina Lagergrennel – Raoul Wallenberg féltestvérével -, Claes Cronstedt-tel és másokkal együtt megalapították a svédországi Raoul Wallenberg Academy-t és férjét kísérjük el arra a sétára, ami felidézi az embermentők útját, tevékenységét különös tekintettel Raoul Wallenberg és munkatársai emberfeletti küzdelmére, hogy minél több életet meg tudjanak menteni a biztos haláltól. A sétát a Dunaparton, a cipőknél kezdtük, majd az Erzsébet téren  át, – ahol megpihentünk a Wallenberg aktatáskáját ábrázoló szobornál – a “Nagy Gettó-ban, a Gozsdu udvaron át a Carl Lutz emlékmű megtekintése után a Wallenberg emlékpark (a síró fűz története, emlékezés embermentőkre és áldozatokra) után a XIII. kerület nemzetközi gettó területén fejeztük be. Végigsétáltunk azokon az utcákon, megálltunk azokon a helyeken, ahol a nemzetközi – követségek által – védett házak, kórház, követségek működtek, ahol botlatókövek emlékeztetnek az onnan elhurcoltak tragédiájára. A Pozsonyi út – Tátra utca – Katona József utca – Wallenberg utca által körülhatárolt terület nem csak Wallenberg és munkatársai, de Richter Gedeon, Per Anger, Lars Berg, Friedrich Born, Carlos de Liz-Texeira Branquinho, Dr. Valdemar Langlet, Giorgio “Jorge” Perlasca, Angelo Rotta emlékét is őrzik. A helyszíneken és a pihenők alkalmával rövid „történelemóra” keretében tettük érthetővé a magyarországi eseményeket és annak következményeit. Meséltünk túlélőkről, akit Wallenberg mentett meg a Dunaparton, Sztehlo Gábor áldozatos tevékenységéről és természetesen a róla készült ikonikus filmről. A nyilasok buzgó együttműködéséről, a deportálások folyamatáról, de természetesen meséltünk csodálatos és hihetetlen megmenekülésekről is, aminek egyik túlélője Heller Ágnes volt. A Szent István parkban elmeséltük a „Kígyóölő”-nek átnevezett Wallenberg emlékszobor történetét, majd kellemesen elfáradva megpihentünk a Dunapark kávéházban, ahol egy finom sütemény és tea elfogyasztása mellett még beszélgettünk néhány percet. Remélem, hogy sikerült a magyarországi eseményeket és Raoul Wallenberg magyarországi emberfeletti szervezett munkáját és annak a sokezer mentett ember háláját és köszönetét bemutatni vendégeinknek, és szívükben azzal az érzéssel távoztak, hogy mártírhalált halt honfitársuk emlékének méltó tisztelettel adózik Magyarország.


Jelentkezni lehet hasonló sétára itt

Tuka Ágnes előadása

Előadó: Laczkóné dr. Tuka Ágnes politológus

Identitás (latin kifejezés – azonosság) – társadalmi jelenség kialakulása

A kiselőadás az identitás kategóriát értelmezi.

Az azonosság – önazonosság – kettős identitás témájának rövid történeti bemutatása után a következő kérdésekre keressük a hallgatókkal, diákokkal együtt a válaszokat:

  • Mi tesz azzá, ami vagyok – miben különbözök másoktól?
  • Ki mit tud a családfájáról?
  • Milyen kötődéseim vannak?
  • Kiterjeszthetők-e ezek a vélemények a közösségekre?
  • Szülőföld – ország – haza – nemzet: térben és időben változó értelmezések rövid elemzése.
  • Napjainkban beszélhetünk helyi, nemzeti, európai identitásról?

Könyvadományok gyermekotthonokba

Simon Szonja beszámolója

Sokat gondolkodtunk az egyesülettel közösen a könyvosztás projekt jövőjéről. Voltak terveim, amik akkor még csak álmoknak tűntek, viszont abban biztos voltam, hogy az újkönyv élményén kívül szeretnénk valami mást is adni. Ezt egy felolvasó program keretén belül sikerült megvalósítanunk. Sajnos a pandémia miatt csak egy helyre jutottunk el.

Az áprilisi osztást a barátommal ketten csináltuk, viszont többen megkerestek, hogy csatlakoznának hozzánk. Később szükségünk is lett felolvasókra. Elkezdtünk céltudatosan is önkénteseket keresni. Hatalmas volt az érdeklődés, ezért végül 7 főre bővült a csapatunk. Próbáltam valamilyen programot kitalálni az érdeklődőknek, ami végül egy Újlipótvárosi séta lett, ahol Wallenberg és segítői, valamint más embermentők tevékenységéről hallgathattak meg történeteket. A különböző – a “Nemzetközi Gettó” területén található csillagos házakat, kórházat, külképviseletek épületeit, meghalt mártírok emléktábláit, valamint Wallenberg életének méltó emléket állító szobrokat és emlékhelyeket látogattuk meg egy rendhagyó “történelemóra” keretében. 

Ezt és az egyesületekkel való közös megbeszéléseket követte az első könyvosztás. A Burattino Általános Iskola és Gyermekotthonba mentünk, ahol egy csapat gyereknek Wallenberg életéről szóló mesét olvastunk fel. (Ezt az igen megható, kicsit sem fikciós történetet Garam Katalin fordította le svédről erre az alkalomra.) Készültünk játékokkal is, viszont időszűke miatt játszani már nem volt alkalmunk. A gyerekek Karácsonyra megkapták a Pagonytól kapott könyveket is. Számos tapasztalatot szereztünk ezen a programon, amit a jövőben az élet számos területén tudunk majd alkalmazni. 

Eközben elindult az adománygyűjtésünk, aminek keretein belül az érdeklődők a Betűtészta Könyvesboltban olyan karácsonyfadíszeket vehettek meg, amiket pszichiátriai betegek készítettek könyvek lapjaiból. Ez biztosította a kellő anyagi hátteret a projekt folytatásához.
Az ezt követő héten a KézenFogva Alapítványhoz vittünk egy másik nagyobb adag könyvet. 

Örömmel láttuk, hogy az előző osztáson kapott könyveiket éppen egy novellaíró pályázat nyertesei kapták. Ezen kívül az osztások közben kaptam egy felkérést az Életet az Évekért Alapítványtól, az egyesület egyik tagja által. Az alapítvány a XIII. kerületi Önkormányzat – Prevenciós Központ covid árváinak gyűjtött ajándékokat karácsonyra. Az átadón találkozhattam a 10 gyerek mentorával, majd egy igazán elgondolkodtató beszélgetésen vehettem részt a covid sújtotta családokról. A gyerekeknek korosztály alapján állítottunk össze csomagokat. De a mi ajándékaink mellett másoktól is kaptak adományokat. 

Összességében ez az osztás is hatalmas élmény volt. A Pagonnyal való közös munkánk gördülékenyen ment. Én magam választhattam ki a könyveket, amik adományozásra kerültek, ami számomra is nagy élmény volt. Itt is szeretném megköszönni mindannyiunk nevében az adományokat! 

Terveinknek megfelelően májusban két hatalmas doboz könyvet vittünk el az Ide Tartozunk Egyesületnek, melyet a Líra Kiadó ajánlott fel. 

Immár csapatban dolgozva új tapasztalatokat szereztem. A Raoul Wallenberg Emberség Háza tagjai hatalmas szeretettel fogadtak. Itt külön szeretném megköszönni Domokos Julinak a sétával való segítségét, Major Annának a támogatást és a sok segítséget! Ezen kívül szeretném kiemelni Horváth-Lindberg Juditot, aki engem megtalált és azóta is bátorít, hogy merjek nagyokat álmodni és valósítsam meg az összes tervem! Köszönöm!

Interjú Simon Szonjával

single

Pályázati kiírás diákok számára:
SZTEHLO GÁBOR ÖRÖKSÉGÉNEK ÚJRAGONDOLÁSA – a Z generáció és a Gaudiopolis
A pályázat teljes szövege
==============
Kérjük
személyi jövedelem
adója
1 %-ával
támogassa a
Raoul Wallenberg
Emberség Háza Egyesületet!
Adószám:
19310840-1-41
bővebben

A hónap idézete:
"A csend a kínzót ösztönzi, soha nem a megkínzottat”
- Elie Wiesel

X