2023-ban EMBERSÉG DÍJ-ban részeült:
HÓKA Júlia, aki tudja, hogy felelős emberré az válhat, aki saját sorsát irányítani
tudja. Fiatal kora ellenére már több éve azon munkálkodik, hogy sok hátrányos
helyzetben élő gyermeknek is megadja ezt a lehetőséget.
HOLICS Hanna Sára nagyon fiatal kora ellenére már most, tudatosan azt az utat
választotta, ami a MÁSIKÉRT, a VILÁGÉRT való felelősségvállalást jelenti.
SARKADI Zsolt Sándor tudja, hogy a nehéz szociális háttérből is van kiút.
Személyiségével, sokirányú érdeklődésével és tehetségével támogatja a
közösségét és társait egyaránt. Elkötelezettségével, az általa szervezett
programokkal utat mutat másoknak, hogy Ők is felelősségteljes felnőtté
válhassanak.
VERES Vera jó példája azon fiatal személyiségeknek, akik bizonyítják, hogy a
belső iránytű, a tartás és elhatározás minden nehézségen átsegít, hogy a
különbözőségek ellenére mindannyian ugyanahhoz az egy világhoz tartozunk,
ahol mindenkinek joga van teljes életet élni.
DANKÓ Noam személyiségét az empátia, a segítőkészség és az udvariasság
jellemzi, szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. Viselkedése példakép
minden fiatal számára. Ez az empátia tudatos felelősségvállalással és cselekedni
tudással párosul egyedi, kritikus szituációkban ugyanúgy, mint a mindennapi
életében.
Vozák Tímea Bátor és Ember, nagybetűkkel. Ezzel a két szóval lehet jellemezni
Tímeát. Felelősségteljes és bátor, úgy ahogy kevés felnőtt. Egy igazi példakép.