“Young Courage” – Emberség díj átadó ünnepség 2023.

Sipos András a Raoul Wallenberg Emberség Háza
Egyesület elnökének beszéde az Emberség-díj és a Young

Courage-díj átadó ünnepségén

  1. június 9.

Svéd nagykövetség rezidenciája, Budapest

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület, a
megalakulása óta eltelt két év alatt, immár több olyan
programot szervezett, amely szorosan kapcsolódik
hitvallásunkhoz. A teljesség igénye nélkül említek meg
néhány példát. Tavaly nyáron, egy bánki találkozó során
beszélgettünk a hétköznapi emberségről. Egy másik
alkalommal, ősszel a Neumann Iskolában diákokkal pedig
arról folytattunk eszmecserét, hogy kik vagyunk mi magyarok,
itt a Kárpát medencében. Folytattuk egyik fiatal tagunk,
Simon Szonja kezdeményezését és könyveket vittünk el az
ország olyan településeire, ahol nagyon sok szegénysorban élő
gyermek él. Ebbe a munkában részt vett több, a tavalyi évben,
Emberség-díjban részesülő fiatal.
Bekapcsolódtunk és segítettük – a svéd nagykövetség
közvetítésével  a Wallenberg Akadémia évekkel ezelőtti
kezdeményezését a Fiatal Bátorság-díjat. Ismét
közreműködtünk az Ungt Kurage-díjazottak kiválasztásában.
Az Emberség-díjat 2022-ben hoztuk létre, mert az Ungt
Kurage-díjra ajánlottak közül sok olyan fiatal volt, akik a
bátorságuk mellett emberségükről, szociális érzékenységükről
adtak bizonyságot a lehetőségeiken belül. Ebben az évben is
eldöntöttük, hogy kik kapják meg az Emberség-díjat. Nehéz
feladat volt, mert minden ajánlott nagyon hasznos és fontos
tevékenységet végzett.
Ez év április 5.-én a Neumann János Informatikai
Technikumban lezajlott egyesületünk első, kísérleti

2

vitaversenye. A verseny célja egyrészt a vitakultúra
fejlesztése, másrészt az egyesületünk értékrendjébe tartozó
témák terjesztése a fiatalok között.
Az elkövetkező időszakban még sok feladatunk lesz. Ezek
közül szintén nem a teljesség igényével említek meg néhány
programtervünket.
Bekapcsolódtunk a „Kocka” projektbe, melyben középiskolák
vettek és vesznek részt, feldolgozva az ENSZ Emberi Jogi
Chartáját.
Képzést szerveztünk Raoul Wallenberg mytodráma címmel,
melynek célja, hogy minél több fiatal és nem fiatal merje
vállalni belső iránytűjét, megerősítse azt az erőt, melyben
vállalja egy humanista társadalomban való részvételét és ha
szükséges civil kurázsijával, a mindennapokban is tudja
vállalni belső meggyőződését.
Létrehoztuk a Karig Sára-díjat, Karig Sára előtt tisztelegve,
aki egyenes tartásával, életútjával, hősiességével példa a mai
nemzedék számára.
Az egyesületünk mellett nem régen megalakítottuk a
Referencia csoportot, melyben a magyar társadalom kiváló
személyiségei segítik munkánkat.
Folyamatban van Simon Szonja és Judit vezetésével egy új és
mobil Wallenberg kiállítás létrehozása. Reményeink szerint az
ősz folyamán elkészül és bejárjuk vele az országot.
2024-ben lesz Sztéhlo Gábor halálának 50. évfordulója, aki
nagyon sokat tett a gyermekekért a második világháború során
és azt követően is. Ebből az alkalomból a Budapest, II.
kerületi Önkormányzat, az Evangélikus Egyház és a Raoul
Wallenberg Emberség Háza Egyesület közös szervezésben
emlékezünk meg róla 2024-ben.

3

Amikor Horváth-Lindberg Judittal elkezdtünk gondolkodni
ennek az egyesületnek létrehozásán, akkor még – hosszú időn
keresztül – azt a nevet akartuk neki adni, hogy tolerancia háza
egyesület. Sok embert megkerestünk és sok véleménycserét
(vitát) lebonyolítottunk. Végül 15-n hoztuk létre az
egyesületet és nem kevés gondolkodás után jutottunk el odáig,
hogy a nevünk a tolerancia helyett Emberség Háza legyen.
Egyesületünk létszáma időközben 30 főre emelkedett. Nagyon
sokfélék vagyunk. Mégis a közös cél érdekében tudtunk együtt
dolgozni. Azt reméljük, kezdeményezzük, hogy a jelenlevők is
csatlakozzanak hozzánk. Az eddigiek azt bizonyították,
tudunk és akarunk a továbbiakban is együttdolgozni.
Mint említettem nekünk a Raoul Wallenberg Emberség Háza
Egyesület tagjainak nagyon sok tervünk van. A leghőbb
vágyunk, amiért az egyesületet megalakítottuk, hogy
valóságosan és virtuálisan is létrehozzunk egy házat, az
Emberség Házát. Ahol mindenkit szívesen fogadunk, helyet
adunk szervezett és kötetlen beszélgetéseknek, kiállításokat
tartunk és még sorolhatnám, hogy mi mindet szeretnénk.
Végül, befejezésül, de nem utolsó sorban, amit csinálunk,
vagy amit teszünk azt Raoul Wallenberg és a többi
embermentő példáján tesszük. Ez motivál bennünket. Mi nem
vagyunk olyan hősök, mint Wallenberg, vagy Karl Lutz,
Perlaska, vagy akár Karig Sára. Mi hétköznapi emberek
vagyunk, akik tesszük a dolgunkat a minden napokban. Ez
nem egyszerű, mert nagyon bonyolult és összetett világban
élünk.

A BMSZC Neumann János Informatikai Technikumban átadták a Kockát.

A Kockáról írták:

Az emberi jogok népszerűsítése a számítástechnikán keresztül!

Ezen a héten avatták fel az Emberi Jogok Kockáját a BMSZC Neumann János Informatikai Technikumban. A Kocka-projekt Svédországból származik, és a Raoul Wallenberg Akadémia indította útjára. Középiskolás diákokkal ismertetik meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, s ezután ők kiválasztanak egy cikkelyt, amelyet egy nagy kockában mutatnak be. A Neumann diákjai a 2. cikkelyt választották: Diszkriminációmentesség címmel, amelyet nagyon újszerű módon mutattak be.

A Kocka-projekt 2016-ban indult el Magyarországon, és mára már nemzetközivé vált. Magyarországon kívül Svédország, Szerbia, Szlovénia, Franciaország és Spanyolország iskoláiban is megtalálhatók a kockák.

Johan Sigroth misszióvezető-helyettes megköszönte a diákoknak és a tanároknak fantasztikus munkájukat, és hangsúlyozta, hogy az emberi jogok megismerése és gyakorlása a legjobb módja annak, hogy lerójuk tiszteletünket Raoul Wallenberg emlékezete előtt.

Fotók: Neumann János Informatikai Technikum / Svédország Nagykövetség

Raoul Wallenberg Academy

#CubeProject#KockaProjekt#HumanRights#EmberiJogok#RaoulWallenberg

-Svéd Nagykövetség


#KOCKA-projekt

Osztályommal (Neumann János Informatikai Technikum 11.b) egész évben ezen dolgoztunk.

? Átbeszéltük az ENSZ Emberi Jogi Nyilatkozatát

? Építetttünk egy weblapot “Ahogy mi látjuk”

? Kiválasztották a 2. Diszkrimináció cikkelyt és forrásanyagokat gyűjtöttünk hozzá

? Építettünk egy másik weblappt amelyben bemutatjuk az összes eddigi magyar KOCKÁT

? felépítettük a KOCKÁT, majd megerősítettük az oldalfalakat

? Irdatlan munkával létrehoztuk a KOCKA “tartalmát

====

2 db Raspberry PI vezérli a technikát, kb 120m UTP kábel csatlakoztatja az eszközöket. Két tablet neten keresztül vezérli a térképre szerelt ledfalat, illetve a szófelhőt, belső hálózaton csatlakoztatott routeren keresztül.

Egy monitoron online a Diszkriminációra szűrt valódi hirfolyam jelenik meg 10 percenként frissülve. Egy másik monitoron Diszkriminációval kapcsolatos filmek vannak sztrimelve.

A népek kultúrája falon jellegzetes tárgyak jelennek meg: Budha, kereszt, Matrjoska, stb.

A külső fronton van egy hosszabb leírás a KOCKA projektről, a terem felőli falon cikkek, képek jelennek meg fontosabb Diszkriminációval kapcsolatos eseményekről.

Mindenfelé különböző Idézetek, fontosabb emberek arcképei láthatók.

A Kocka projekt és a weblapok építői:

Márkó Zsolt Buborék, Dávid Magyar, Balthes Bálint Dávid KórodiMárton Csóka, Lukácsi Adrián, Szabolcs Szilléry

és a 11.b/2020-25 Neumann János Informatikai Technikum

Külön köszönet a támogatásért:

Embassy of Sweden in Budapest, Raoul Wallenberg Academy, Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület

-Mező György


Kocka átadásról, Kockáról, Kocka építésről képek

Elköszönő

Svédország magyarországi nagykövete és Svédország megbízott szlovéniai nagykövete, Dag Hartelius Úr mandátuma hamarosan lejár. Ebből az alkalomból kezdeményeztünk egy találkozót, ahol csekély ajándék kíséretében kifejteztük köszönetüket egyesületünk támogatásáért és hálánkat a folyamatos együttműködésért. Meséltünk terveinkről, feladatainkró. Nagykövet Úr kezdeményezésére hamarosan olyan Budapest térkép készül, ahol Raoul Wallenberg által látogatott helyek, fontos stratégiai pontok kerülnek feltüntetésre. Az applikáció három nyelven lesz elérhetô (magyar, angol, svéd).

Az emberség díj

2023-ban EMBERSÉG DÍJ-ban részeült:
HÓKA Júlia, aki tudja, hogy felelős emberré az válhat, aki saját sorsát irányítani
tudja. Fiatal kora ellenére már több éve azon munkálkodik, hogy sok hátrányos
helyzetben élő gyermeknek is megadja ezt a lehetőséget.
HOLICS Hanna Sára nagyon fiatal kora ellenére már most, tudatosan azt az utat
választotta, ami a MÁSIKÉRT, a VILÁGÉRT való felelősségvállalást jelenti.
SARKADI Zsolt Sándor tudja, hogy a nehéz szociális háttérből is van kiút.
Személyiségével, sokirányú érdeklődésével és tehetségével támogatja a
közösségét és társait egyaránt. Elkötelezettségével, az általa szervezett
programokkal utat mutat másoknak, hogy Ők is felelősségteljes felnőtté
válhassanak.
VERES Vera jó példája azon fiatal személyiségeknek, akik bizonyítják, hogy a
belső iránytű, a tartás és elhatározás minden nehézségen átsegít, hogy a
különbözőségek ellenére mindannyian ugyanahhoz az egy világhoz tartozunk,
ahol mindenkinek joga van teljes életet élni.
DANKÓ Noam személyiségét az empátia, a segítőkészség és az udvariasság
jellemzi, szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. Viselkedése példakép
minden fiatal számára. Ez az empátia tudatos felelősségvállalással és cselekedni
tudással párosul egyedi, kritikus szituációkban ugyanúgy, mint a mindennapi
életében.
Vozák Tímea Bátor és Ember, nagybetűkkel. Ezzel a két szóval lehet jellemezni
Tímeát. Felelősségteljes és bátor, úgy ahogy kevés felnőtt. Egy igazi példakép.

Vitaverseny

A versenyen négy csapatban 11 diák mérte össze képességeit közel 20 fős közönség előtt. A csapatoknak egy-egy megadott állítás mellett, illetve ellene kellett érvelni, majd a másik csapat érveit cáfolni, végül pedig az álláspontokat összefoglalni. A csapatok egymásnak, a közönség a csapatoknak tehetett fel kérdéseket.

A megadott témák a következők voltak:

  • A szavazati jogot vizsgához kellene kötni.
  • A mesterséges intelligencia az emberiség fejlődésének az útja.

Külön nehezítés volt, hogy közvetlenül a vita előtt lett kisorsolva, hogy melyik csapat érveljen az állítás mellett és melyik ellene. A viták Simon Szonja játékvezető közreműködésével rendkívül kulturált körülmények között zajlottak. A versenyzők igen komoly érveket sorakoztattak fel, erős indoklással alátámasztva. Az előzetes felkészülés mellett improvizációra is szükség volt a másik csapat érveinek cáfolatakor.

A párosversenyek eredményéről a közönség tagjai döntöttek, annak alapján, hogy melyik csapat tudott meggyőzőbben érvelni. A vita magas színvonalát bizonyítja, hogy az egyik párosversenyben a közönség 2:1 arányban szavazott, a másik menetben egyenlő volt a két csapatra szavazók száma.

Végül az egy tanárból, egy diákból és egy egyesületi tagunkból álló zsűri a 10. CB jelű csapatot nevezte meg győztesként. Az első díj egy szabadulószobás játékra szóló utalvány volt.

A verseny után egy pizzázásra hívtuk meg a résztvevőket. Itt derült ki, hogy mindenki nagyon jól érezte magát és várja a további hasonló vetélkedőket.

A tapasztalatok levonása után iskolák közötti versenyek szervezését céloztuk meg.

Külön köszönet illeti Menyhárt Erika iskola igazgatót, aki lehetővé tette ezt a versenyt és részt vett a játékszabályok kidolgozásában, valamint Zádori Gabriella igazgató-helyettest, aki a játékszabályok kidolgozásán túl a verseny iskolán belüli teljes megszervezését is magára vállalta.

A verseny boldog és büszke győztesei:

Hernádszentandrási könyvosztás

Az idei decemberi osztásokra a Betűtészta Kiadó 3.000 darab könyvet ajánlott fel. Ennek köszönhetően december 4-én útnak indultunk, hogy a projekt keretein belül most Hernádszentandráson osszunk könyveket. Ez egy új élmény volt a csapat számára, hiszen a covid majd később karácsonyi meglepetés miatt nem tudtunk személyesen osztani így az, hogy a kezükbe adhassuk a könyvet már egy nagy álom volt.

A szervezésben hatalmas segítségünkre volt Kuru János, aki idén nyáron az Egyesülettől Emberség Díjat kapott. Így amikor megérkeztünk a kultúrházhoz, barátaival fogadott minket és segítettek bevinni a könyveket. Amikor megérkeztek a gyerekek, megkezdődött a program. A vegyes korcsoport miatt végül csak egy rész került felolvasásra a Wallenbergről szóló gyerekkönyvből, amit Garam Kati fordított, viszont nincs kiadva. Ezalatt a gyerekek megrajzolhatták a saját zászlójukat, ami azt mutatja, mi az ő erősségük, mi az, amiben másoknak tudnak segíteni. És ez a történet befejezésénél értelmet is nyert, hiszen:

„Mindannyian hiszünk abban, hogy tudunk változtatni, és hogy a kicsiny tettek is számítanak. Nem kell mindenkinek pont ugyanazt cselekednie, mint Raoulnak, de mindenki lehet példakép. A civil kurázsi egy olyan tulajdonság, amit mindennap gyakorolhatsz.”

A rövid felolvasás után elkezdtük kiosztani a könyvet. A gyerekek sorba álltak és korukat megmondva megkaphatták a nekik korban megfelelő könyvcsomagot. Elképesztően sok gyerek jött el és boldogan vitték haza a könyveiket. Akik a végén maradtak, ők kaphattak könyvpapírból készült könyvjelzőt is, amit tavaly meg lehetett venni a Betűtészta Könyvesboltban azok számára, akik a projektet támogatni szeretnék. A helyszín biztosításáért köszönetül a maradék díszeket a kultúrháznak ajándékoztuk.

Hatalmas élmény volt. Szinte hihetetlen volt látni a gyerekek mosolyát, ahogy fogják a kicsi kezükben a könyvkupacokat. Megható élmény volt.

A jelenlegi osztás keretein belül a továbbiakban még viszünk könyvet Csenyétére és Szolnokra, az Egy Mosoly Százat Csinál projekttel együttműködve, melynek tagjai Ábrahám Lara és Berczi Dorka szintén Emberség Díjat kaptak, Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárnak, a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium társintézményeibe, valamint Székesfehérvárra.

Így az idei adományosztás után a projekt keretein belül már elérjük az 8.000 eladományozott könyvet, ami több ezer mesebeli kalandot és rengeteg új-könyv-illatot eredményezett. Ebből a legelső és legutóbbi osztáshoz a Betűtészta Kiadó biztosította a könyveket, tavaly pedig a Pagony Kiadó és a Líra Könyvkiadó is adományozott nekünk könyveket. Akiknek itt is hálásan köszönjük!

Workshop – 2022.11.28

„Kik vagyunk?”
„Anyám kun volt, apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az…”

József Attila

A Raul Wallenberg Emberség Háza Egyesület és a BMSzC Neumann János Informatikai
Technikum mini konferenciát és workshopot szervezett 2022. november 28-án középiskolás
diákok számára.
A konferenciát köszöntötte Andreas Attorps Svédország Budapesti Nagykövetségének
képviselője, aki elismert támogatója Raul Wallenberg öröksége megtartásának.
A helyszínt biztosító technikum igazgatónője Menyhárt Erika és Sipos András az egyesület
elnöke nyitották meg a” Kik vagyunk?” délelőtti mini konferenciát és a délutáni workshopot.
A rendezvény moderátora Rauh Edit szociálpolitikus rövid bekezdést olvasott fel az egyesület
alapító okiratából magyarázva a konferencia témáját és célját: „Lehetőséget akarunk adni a
fiataloknak, hogy elsajátítsanak egy olyan látásmódot, melyben a belső morális iránytű, a
humanista értékek vállalása biztosítja a demokratikus együttműködést, együttélést a
társadalom egészében.”
A megnyitó után Sipos Vera színésznő mondta el József Attila A Dunánál című versét,
melyből két sor a konferencia alcíme is lett.
Az első előadást Pécsi Tibor történész, középiskolai tanár tartotta meg „Ki a magyar” címmel.
Utána Sipos Vera részleteket olvasott fel Babits Mihály: „Örökkék ég a felhők mögött” című
művéből, Radnóti Miklós egyik kiadatlan leveléből a zsidóságáról, illetve a rövid szünet után
Esterházy Péter: Mi a mi? című cikkéből. A második előadást Tuka Ágnes ny. egyetemi
docens az „Identitás kérdőjelei” témáról tartotta.
Az ebédszünet után a diákok két csoportot alkotva workshop keretében vitatták meg az
elhangzottakat és alkottak véleményt arról, ők mit gondolnak saját identitásukról. Az
eredményekről – Simon Szonja, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció- és
Médiatudományi szakos hallgatója, és Buborék Márkó, a Neumann János Informatikai
Technikum 11.b. osztályos tanulója – a csoportok vezetői számoltak be.
A kis konferenciánkat a Raul Wallenberg Emberség Háza Egyesület alelnöke Horváth
Lindberg Judit zárta megköszönve a technikum nyújtotta lehetőséget a konferencia sikeres
lebonyolítása érdekében, és nagyon pozitívnak értékelte az egész napos munkát. Rövid
beszéde végén felidézte Győrffy István „A néphagyomány és a nemzeti művelődés” című
cikkének kis részletét.

A rendezvényen 41 diák, két kísérő tanár és az egyesület több tagja vett részt. Véleményük
szerint, látva a fiatalok affinitását a téma iránt, hangsúlyozták, hogy az országban több
helyszínen is meg kellene szervezni ezt a programot.
A mini konferenciáról – a hatályos jogszabályok szerint – videófelvétel készült, amely,
akárcsak a két előadás ppt-je az egyesület honlapján elérhető lesz.

Képek

Prezentációk

single

Pályázati kiírás diákok számára:
SZTEHLO GÁBOR ÖRÖKSÉGÉNEK ÚJRAGONDOLÁSA – a Z generáció és a Gaudiopolis
A pályázat teljes szövege
==============
Kérjük
személyi jövedelem
adója
1 %-ával
támogassa a
Raoul Wallenberg
Emberség Háza Egyesületet!
Adószám:
19310840-1-41
bővebben

A hónap idézete:
"A csend a kínzót ösztönzi, soha nem a megkínzottat”
- Elie Wiesel

X