Közlemény

A Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület egy éve alakult meg. Első önálló
programjára a közel múltban került sor „Párbeszéd a hétköznapi emberségről”
címmel. Az összejövetelen kifejezésre juttattuk mindazt, amit az alapszabályunkban
megfogalmaztunk: lehetőséget adni, elsődlegesen a fiataloknak, de minden
állampolgárnak, a humanista értékek fejlesztésére, ami elősegíti, hogy az egyén
egyenértékű tagja legyen közösségének. Munkánkba életkortól, vallási és etnikai
hovatartozástól függetlenül kívánjuk bevonni a társadalom széles köreit. Tudatosítani
szeretnénk Raoul Wallenberg és más embermentők civil kurázsiját, toleranciáját,
kultúrákon átívelő morális és etikai példáját. Célunk olyan látásmód elsajátíttatása,
melyben a humanista értékek vállalása biztosítja a demokratikus együttműködést,
együttélést hazánkban. Tevékenységünkkel hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy
hamis ideológiák ne erősödjenek országunkban.
Tavaly és az idén részt vettünk a svéd Wallenberg Akadémia által meghirdetett Fiatal
Kurázsi-díj (Young Courage Award) odaítélésében. Ebben az évben pedig ezen
túlmenően négy fiatalnak átadtuk az általunk alapított Emberség-díjat példamutató
helytállásukért, amivel nehéz sorsú embertársaiknak nyújtottak segítséget.
A következő programunkat novemberben tervezzük megtartani „Sokszínű
Magyarország” címmel, azt elemezve honnan jöttünk, merre tartunk. Az egyesületről
és a tervezett programjairól a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület
honlapjáról lehet többet megtudni.
Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület Elnöksége